Předpisy, vyhlášky a zákony týkající se radioamatérského provozuTexty jsou ve formátu PDF a k jejich prohlížení textů potřebuješ Adobe Acrobat Reader.

155/2005 - vyhláška o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány.

156/2005 - vyhláška o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.

157/2005 - vyhláška o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti

127/2005 - zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

105/2010 - vyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)


historie:
Předpis o volacích značkách vysílacích rádiových stanic č. 11 018/71-R/1